About Us

 

SEJARAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (Penyelidikan & Inovasi)

Penyelidikan dan inovasi di UniMAP telah bermula seawal penubuhannya pada 2002 dan berkembang dengan pantas setelah jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & http://cialisfrance24.com Inovasi) diwujudkan pada bulan Disember 2005. Sehingga kini, terdapat 5 unit di bawah seliaan pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) ini iaitu:

Bil

Nama

Pengarah/ Dekan

Tahun Penubuhan

1

Pusat Pembangunan dan Penyelidikan Inovasi (PPPI)

Prof. Dr. Syed Alwee Al-Junid

2004

2

Pusat Penerbitan

Prof. Dr. Asiah Sarji

2003

3

Institut Kejuruteraan Nano Elektronik (INEE)

Prof. Dr. Uda Hashim

2008

4

Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerja (UKKP)

Prof. Madya Lt. Kol. Azuddin Bahari

2004

5

Unit Pengurusan Aset & Iventori (UPAI)

Muhd.Muslim Sidek

2011

 

Semenjak tahun 2005, aktiviti penyelidikan & inovasi berkembang pesat melalui:

  • penambahan perolehan geran kerajaan, swasta dan antarabangsa
  • perkasakan penyelidikan berimpak tinggi dan berprestasi novel
  • peningkatan pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa
  • penambahan kluster-kluster dan institusi penyelidikan ke arah HiCOE
  • peningkatan penghasilan kertas penyelidikan berkualiti dan berimpak tinggi di pengkalan data penerbitan Scopus, ISI Thompson dan Web Of Science
  • penambahan penyelidik tersohor bertaraf dunia
  • perluaskan jaringan kerjasama penyelidikan antarabangsa
  • peningkatan bilangan produk yang berjaya dipaten dan dikomersilkan
  • penjanaan pendapatan melalui aktiviti konsultansi dan pengkomersilan

 

Kini, bahagian Penyelidikan & Inovasi UniMAP telah maju setapak lagi dengan tertubuhnya Pusat-pusat Kecemerlangan. Dengan wujudnya Pusat-pusat Kecemerlangan di UniMAP ini telah dapat memberikan pengkhususan di dalam bidang-bidang penyelidikan dan para penyelidik dapat memahami bidang-bidang keutamaan universiti. Pada masa yang sama mereka mempunyai fokus bagi menjalankan penyelidikan serta mempunyai ruang untuk merentasi bidang kepakaran masing-masing dan menghasilkan produk yang bermutu tinggi.

Pada masa ini terdapat enam (6) Pusat Kecemerlangan yang telah ditubuhkan dan telah beroperasi di bawah Pusat Pengajian Kejuruteraan masing-masing. Antara Pusat Kecemerlangan (CoE) yang ditubuhkan di UniMAP adalah seperti berikut:

Bil.

Nama

Ketua/ Pengarah

Pengurus

Tahun Penubuhan

1.

Pusat Kecemerlangan ‘Geopolymer & Green Technology (CEGoeGTech)’

Brig. Jen. Datuk Prof Dr. Kamarudin Hussin

Mohd Mustapha Al-Bakri Abdullah

2011

2.

Pusat Kecemerlangan ‘Advanced Sensor Technology (CEASTech)’

Prof. Dr. Ali Yeon Md. Shakaff

Dr. Ammar Zakaria

2011

3.

Pusat Kecemerlangan ‘Renewble Energy (CERE)

Prof. Madya Dr. Mohd. Fareq Abd Malek

Gomesh Nair A/L Shasidharan

2011

4.

Pusat Kecemerlangan ‘Advanced Communication Engineering Centre’ (ACE)

Prof. Dr. Syed Alwee Aljunid Syed Junid

Dr. Mohd Faizal Bin Jamlos

2011

5.

Pusat Kecemerlangan ‘Advanced Multi-Disciplinary MEMS-Based Integrated Electronics NCER (AMBIENCE)’

Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal

Dr. Yufridin Wahab

2013

6.

Pusat Kemerlangan ‘Unmanned Aerial Systems (UAS)

Prof. Madya Dr. Hazry Desa

Dr. Zuradzman bin Mohd Razlan

2013

Hits :
Friday the 17th. Official Website Research & Innovation Office

 

 

     

     

Research & Innovation Office 4 Level, Bangunan KWSP,Jalan Bukit Lagi, 01000,Kangar Perlis 

TEL : +604- 9798729 | FAX : +604- 9798039 

 

Best viewed using Google Chrome with resolution of 1024 x 768   

 

 

 

 

. Best online poker sites - All rights reserved.